Hej!

Här kommer två länkar med information om Corona Covid-19. Informationen finns i krisinformation.se och folkhälsomyndigheten.se. Både information är på olika språk.

 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Med vänliga hälsningar

Imanskolan