Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

 

Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man

känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka

till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan….har skolplikt och förväntas därför vara i 

skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett 

smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma 

från skolan.

 

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. 

Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare…bör vänta i ett enskilt rum tills 

vårdnadshavare anländer.

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

  • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
  • Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19