Folkhälsomyndigheten har gått ut med information att det nu är större risk att smittas av coronaviruset. Uppsalas kommunala förskolor och skolor har just nu öppet som vanligt. Däremot är det extra viktigt att barn, elever och medarbetare håller sig hemma och sjukanmäler sig vid minsta symptom på hosta, luftvägsbesvär eller feber. Om du har ett infektionskänsligt barn och undrar om barnet ska gå till skolan eller förskolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning.

Barn och elevers oro
Många barn, elever och även vuxna kan känna oro kring corona. Om du som vårdnadshavare har frågor eller vill ha stöd i hur du kan prata med ditt barn kan du ringa telefonnummer 113 13.

Samlad information Uppsala kommuns webbplats
På Uppsala kommun har vi ett uppdrag att arbeta för att minska smittspridningen. Det gör vi både genom att ge information om det aktuella läget men också genom att se över till exempel städ- och hygienrutiner. Det kommer snabbt nya beslut från regeringen och råd från Folkhälsomyndigheten. På www.uppsala.se/covid-19 samlar vi i första hand uppdaterad information som gäller förskola och skola men även annan information om verksamheter i Uppsala kommun.

In other languages
Information about the corona virus is availiable in other languages on www.uppsala.se/covid-19 and Public Health Acency of Sweden.