Vi har skickat information till alla våra föräldrars mail genom Infomentor den 27/2.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Uppsala kommuns rekommendationer vad det gäller Corona-viruset.

När det finns ny information så skickar vi informationen till våra föräldrar till deras mail

Här kommer länkar till hemsidor där det finns aktuell information

Länk till Upppsala kommuns hemsida:

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/#information-gallande-forskola-och-skola

Länk till Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Länk till info på andra språk

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/#other-languages

Länk till film om hur man ska tvätta händerna

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/#sa-undviker-du-att-smittor-sprids

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/