UTVECKLINGSARBETET

Under läsåret 2015-2016 har vi påbörjat inte mindre en 7 nya projekt med målet att förbättra skolornas verksamhet ytterligare och för att säkerställa måluppfyllelsen. Tre av dessa projektet riktar in sig på förskolan, förskoleklassen och fritidsverksamheten i syfta att förbättra förutsättningar för lärandet och stärka pedagogiken. De övriga fyra riktar in sig på skolan och då ämnen matematik, svenska, NO/Teknik samt estetiska ämnen för att förbättra kontinuitet och metoder som är viktiga för måluppfyllelsen.

Projekt: Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som bidrar till bättre måluppfyllelse i Matematik.
Projekt: Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som bidrar till bättre måluppfyllelse i NO & Tk.
Projekt: Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som bidrar till bättre måluppfyllelse i svenska.
Projekt: Förbättra lärandet på våra förskolor

I förskolan för tiden jobbar man mer med språk, matematik, naturvetenskap och teknik, därför bör detta uppmärksammas för att uppfylla skolverkets krav.

Mål:

  • Förbättra dokumentationen i förskola som bidrar till att bättre kvaliteten.
  • Effektivisera arbete med språket, matte och NO/TK för bättre måluppfyllelse.

Projekt: Utveckla fritidshem för att få bättre resultat.

Mål:

  • Förstärka samarbete mellan skolan och fritidsverksamhet
  • Ha tydligare rutiner som bidrar till bättre uppföljning från rektorer
  • Höja fritidschefers kompetens för att säkra fritidsverksamhets kvalitet.
  • Ha fokus på pedagogiska frågor med inriktning att uppfylla de nationella målen

Gemensamma aktiviteter

  • Gruppmöte 4-6 gånger/året för varje grupp.
  • Årlig idrottsturnering år 4-9
  • Storkonferens var tredje år för alla skolor