ANMÄLAN OM FRÅNVARO

Sjuk och frånvaroanmälan görs till: 018-10 19 19 eller via  Info Mentor

Sjukanmälan skall ske senast kl. 08:00 varje dag.

OBS! Sjukanmäler ni inte era barn så får de per automatik ogiltig frånvaro där föräldrarna får ett ”varnings – sms”. Samma sms skickas om eleverna kommer försent till lektionen.