ANMÄLAN OM FRÅNVARO

Sjuk och frånvaroanmälan görs till: 018-10 19 19 eller via  Info Mentor

Sjukanmälan skall ske senast kl. 08:00 varje dag.

OBS!  Anmäler vårdnadshavaren inte sitt barns frånvaro då räknas det ogiltig frånvaro. Skolan kontaktar vårdnadshavaren under dagen för att höra orsaken.