ELEVRÅDET

En gång i månaden har vi elevråd. Elevrådet består av en elev från varje klass från åk 1- åk 6, som är valda av klasskamraterna.

Där diskuteras det olika saker som: önskemål från eleverna, saker som ska införas på skolan, arbetsmiljö i skolan mm.

Elevråd är ett utmärkt forum för skolans elever att utöva sitt elevinflytande till att förbättra sin skola och samtidigt träna sina sociala, organisatoriska och demokratiska förmågor.

Elevrådet fungerar som en länk mellan eleverna och skolledningen.