Du är här:Hem-

INFORMATION TILL ALLA FÖRÄLDRAR

Vi vill hälsa alla våra gamla och nya elever och föräldrar välkomna till det nya läsåret 2022-2023. Skolstarten för alla elever, F-6 börjar måndag 15 augusti 2022 med upprop som innebär att det är en kortare skoldag för eleverna.   Förskoleklasselever kommer till skolan med sina föräldrar Kl. 09.00. Föräldrarna och barnen samlas på skolgården

Skolval inför höstterminen 2022

Skolval inför höstterminen 2022 Nu är det dags för föräldrar som har barn som är födda 2016 att anmäla de till Imanskolan för att börja i förskoleklassen i höst, augusti 2022. Alla föräldrar måste göra ett skolval i e-tjänsten Mitt skolval för att kunna få en plats. Skolvalet startar 11 januari 2022 och sista dag

Covid 19

Håll dig uppdaterad om denna viktiga information, Om du eller någon i familjen har blivit sjuk, i sin helhet här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Viktigt Information till alla föräldrar angående covid-19

Om någon i familjen är sjuk Enligt de nya rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten har informerat om tisdag 1 december ska alla barn och elever stanna hemma från förskola, skola och fritids när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om barnet själv är friskt och saknar symtom. Detta betyder att ditt barn inte

Policy vid klagomål

Klagomål på verksamheten Personal Vid Imanskolan ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi på skolan arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Om du har synpunkter eller klagomål

Information om Corona Covid-19

Hej! Här kommer två länkar med information om Corona Covid-19. Informationen finns i krisinformation.se och folkhälsomyndigheten.se. Både information är på olika språk.   https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/   Med vänliga hälsningar Imanskolan

Välkomna till ett nytt läsår på Imanskolan!

Först vill vi hälsa alla våra gamla och nya elever välkomna till höstterminens första dag som börjar måndag 17 augusti med upprop enligt tiderna nedan: Förskoleklass Alla elever i förskoleklass kommer att ha två veckors inskolning. Den första dagen måndagen 17/8, ska eleverna komma till skolan med sina föräldrar kl. 9.00. P g a det

Råd om Corona viruset

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor   Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. De flesta elever som går i grundskolan….har skolplikt och förväntas därför

Coronaviruset

Vi har skickat information till alla våra föräldrars mail genom Infomentor den 27/2. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Uppsala kommuns rekommendationer vad det gäller Corona-viruset. När det finns ny information så skickar vi informationen till våra föräldrar till deras mail Här kommer länkar till hemsidor där det finns aktuell information Länk till Upppsala kommuns hemsida: https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/#information-gallande-forskola-och-skola

Till toppen