Vi vill hälsa alla våra gamla och nya elever och föräldrar välkomna till det nya läsåret 2022-2023.

Skolstarten för alla elever, F-6 börjar måndag 15 augusti 2022 med upprop som innebär att det är en kortare skoldag för eleverna.

 

Förskoleklasselever kommer till skolan med sina föräldrar Kl. 09.00. Föräldrarna och barnen samlas på skolgården och lärarna hämtar de till aulan. Där hålls information om det som kommer att gälla för förskoleklassen under detta läsår. Eleverna slutar kl 10.30 och åker hem med sina föräldrar.

 

Elever i klass 1-3 börjar kl 8.30 och slutar kl 10.00. Elever i klass 4-6 börjar kl 8.30 och slutar kl 11.00.

 

För mer information kontakta skolan 018-101919.

 

Varmt välkomna!

 

Imanskolans personal