Håll dig uppdaterad om denna viktiga information, Om du eller någon i familjen har blivit sjuk, i sin helhet här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/