Om någon i familjen är sjuk

Enligt de nya rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten har informerat om tisdag 1 december ska alla barn och elever stanna hemma från förskola, skola och fritids när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om barnet själv är friskt och saknar symtom. Detta betyder att ditt barn inte ska komma till skolan så länge någon i hemmet är smittat av covid-19.

Testa ditt barn för covid-19 vid symtom

Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla elever från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra. Provet är gratis.

Du som vårdnadshavare bokar tid åt ditt barn genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka.

Med vänlig hälsning

Khodr Ali, rektor

Imanskolan