Först vill vi hälsa alla våra gamla och nya elever välkomna till höstterminens första dag som börjar måndag 17 augusti med upprop enligt tiderna nedan:

Förskoleklass

Alla elever i förskoleklass kommer att ha två veckors inskolning.

Den första dagen måndagen 17/8, ska eleverna komma till skolan med sina föräldrar kl. 9.00.

P g a det rådandet läget släpper vi bara in en förälder och inga syskon. De samlas på skolgården och lärarna i förskoleklasserna kommer ut för att hämta sin klass.

(Det finns ingen skolskjuts eller lunch för elever i förskoleklass denna dag). Eleverna slutar 10.30 och åker då hem med sina föräldrar. Fritids finns för de barn som har rätt till det.

Fr o m andra dagen (dvs tisdag 18/8) ordnas skolskjuts och lunch för eleverna. Eleverna i förskoleklassen åker hem 11.30 varje dag de två första veckorna om de inte har fritids.

Klass 1-3

Eleverna kommer till skolan med skolans bussar. De börjar 8.30 och åker hem 10.00 (första dagen). De som har rätt till fritids stannar kvar och åker hem 15.30.

Klass 4-6

Eleverna börjar 8.30 och åker hem 11.00(första dagen).

Första skoldagen får eleverna frukt och glass. Ingen lunch serveras

Skolskjuts

Eleverna får skolskjuts som vanligt med skolans bussar. Enligt de avgifter som meddelats tidigare.

För information om skolsjutstider se separat papper.

Elevfrånvaro

Om ditt barn blir sjuk och inte kommer till skolan, meddela oss genom att du ringer skolan på 018-10 19 19. Efter en vecka riskerar ditt barn att förlora sin plats om du INTE har meddelat skolan.

 

Lärare och klasser

I år blir klassfördelningen enligt följande:

Klass Klassföreståndare

F gul Ewa Rickardsson

F orange Carolina Vergara

1a Abir Siala

1b Carl Axelsson

2a Christina Bomstad

2b Sabiha Hussein

3a Ajmen Shibani

3b Henrik Baleiro

4 Pirkko Ryyti

5 Peter Eze Karlsson

6 Lise Lindh

Klasserna 1-3 kommer att ha sin klassföreståndare i de flesta ämnena, medan klasserna 4-6 kommer att ha ämneslärare.

Information med anledning av Coronaviruset, Covid-19

Trots att skolan inte omfattas av regelverket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, kommer vi att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och Uppsala Kommuns rekommendationer samt att kontinuerlig uppdatera våra rutiner och regler för vår skola.

Detta är några av dom åtgärder som vi har tagit för att förhindra spridningen av Corona i skolan:

· Extra noggrann städning av skollokaler.

· I matkön ska alla hålla avstånd.

· Alla ska vara extra noga med handhygien.

· Vi ska fortsätta ha besöksförbud i skollokaler.

· Alla barn och vuxna som är förkylda eller visar minsta symtom ska stanna hemma.

· Detta gäller tillsvidare.

Inneskor

För elevernas hälsa samt för skolans hygien uppmanar vi alla föräldrar att skicka inneskor med sina barn till skolan. Glöm inte att skriva barnens namn, efternamn och klass på dem.

Luskamningshelg

I samband med skolstart råder i Uppsala skolor Luskamningshelg mellan 15–16 augusti.

I separat informationsblad får du som vårdnadshavare information om hur ska du göra för att undvika spridningen av huvudlöss. Vi ber dig som vårdnadshavare finkamma ditt/dina barn innan skolan börjar.

För mer information om luskamningshelgen och löss hittar du i bifogat informationsbladet.

Varmt välkomna!

önskar Imanskolans ledning genom

Khodr Ali, rektor