Imanskolans Elevhälsoteam består av:

· Rektor

· Biträdande rektor

· Skolsköterska: Arbetar 60 % och är på skolan måndag, onsdag och torsdag.

· Skolkurator: Arbetar 50 % och är på skolan måndag, onsdag, torsdag och fredag.

· Specialpedagog: Arbetar 50 % och är på skolan varannan måndag ojämna veckor, onsdag och torsdag.

· Skolpsykolog: Är på skolan 2 dagar/månad, tisdagar och torsdagar.

Elevhälsoteamets insatser består i att stödja elevers skolutveckling med särskilt fokus på de elever som är i behov av stöd och hjälp i sitt lärande och att arbeta förebyggande.

För att komma i kontakt med elevhälsoteamet – se deras kontaktuppgifter i personallistan.