Onsdagen 19/9-18 hade Imanskolan Vänskapsolympiad där elever från förskoleklass till klass 6 delats in i 14 olika grupper med barn från alla klasser.

Syftet med aktiviteten var att stärka banden mellan eleverna och låta dem samarbeta. Elever från klass 6 var gruppledare och  fick ta ansvaret för de andra eleverna i gruppen.

På skolan fanns 7 olika stationer där de olika lagen fick tävla mot varandra.