“Under hösten kommer Imanskolan att anordna gratis läxhjälp till barn och unga i Gottsunda.
Syftet med läxhjälpen är att öka kunskapen bland eleverna . Med läxhjälp vill vi minska klyftor och hjälpa alla elever att fräscha upp kunskaperna under höstterminen.
Vi vet att många elever oroar sig när skolan startar och för att råda bot på det erbjuder vi en möjlighet att komma till läxhjälpen.
Läxhjälpen pågår i två timmar varje tisdag och torsdag varje vecka .
Plats: Treklangen – Gottsunda
Tid :17:00- 19:00